Diensten

Van strategisch beleid tot het uitvoeren van een salarisberekening, het gehele spectrum kunnen wij gezamenlijk stroomlijnen en voor u beheersbaar maken op een eenvoudige kostenbewuste manier.

Detachering technisch personeel

Het tekort aan vakbekwaam technisch personeel is groot. Er is te weinig toestroom en een grote uitstroom de komende jaren.
Contact opnemen

Strategie

Uw medewerkers vormen het kapitaal van uw onderneming. Iedere ondernemer weet dit maar tegelijkertijd vraagt het veel tijd en aandacht.
Contact opnemen

HR Support

Van strategisch beleid tot het uitvoeren van een salarisberekening, het gehele spectrum kunnen wij gezamenlijk stroomlijnen en voor u beheersbaar maken op een eenvoudige kostenbewuste manier.
Contact opnemen

Onze technici

Onze technici zijn persoonlijk in samenwerking met de opdrachtgevers geselecteerd en op vaardigheden getest.

De collega is zelf verantwoordelijk voor het kennen van zijn eigen vaardigheden. In onze selectieprocedure maken wij dan ook gebruik van vaardigheidslijsten waarop de deelhandelingen van de functie vermeld staan. Zo kunnen wij beoordelen bij welke opdrachtgever de nieuwe collega het best tot zijn recht komt. Dus dit is het begin van een eerlijke en open werkhouding. De vaardigheden worden vervolgens in de praktijk getoetst bij de opdrachtgever. Dus wanneer de collega voldoet aan zijn eigen opgave is het prima. Uiteraard worden de vaardigheden ook wel eens overschat of is de werkmethodiek anders in het thuisland.

Full service contract
Transport, gereedschap, (bij)scholing en huisvesting.

Onze collega’s worden voorzien van hand en elektrisch gereedschap. Bij langdurige detacheringen kunnen wij hierin ‘maatwerk’ leveren. Jaarlijks vindt er een keuring plaats van het gereedschap.

Met betrekking tot scholing bieden wij standaard Nederlandse les aan. Wij verzorgen de VCA-examens en waar nodig ondersteuning en ook wanneer de collega wil doorgroeien verzorgen wij de benodigde opleiding. (Productopleidingen, leidinggeven, revit etc.)

Met betrekking tot huisvesting vinden wij het belangrijk dat onze collega’s integreren in de Nederlandse cultuur. Wij informeren altijd de buren zodat zij kennis kunnen maken met elkaar. Onze huisvesting voldoet aan het keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF). Wij vinden het belangrijk dat onze collega’s zich prettig voelen in de tijd dat zij werkzaam zijn in Nederland en niet bij hun familie thuis kunnen zijn.

Veiligheidspaspoort
Juist omdat onze collega’s veelal de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn hebben wij het Veiligheidspaspoort ‘in het leven geroepen’. Dit is een map waarin allerhande informatie is opgenomen van ZaMens, de collega, gereedschap, veiligheid en transport. In het geval van een controle op de werkvloer kan men altijd terugvallen op deze informatie.

Wij geloven erin dat investeren in mensen loont!

Our founder

M. (Ria) Roos MBA

Creatief, inspirerend en verbindend

Ria is van huis uit een specialist op het gebied van Workforce management, ook bekend onder de naam Human Resources.

Vanuit de praktijk door diverse lijnfuncties te doorlopen doorgegroeid naar haar eindfunctie HR-directeur in loondienst van een farmaceutische Retail keten. Zij was hier verantwoordelijk voor ruim 3000 medewerkers, 85 miljoen loonkosten alsmede leading in de landelijke cao-keten overleg. In 2007 heeft zij de overstap gemaakt naar zelfstandig ondernemen, geen bewust keuze maar zoals het vaak in het leven gaat, het is haar overkomen.

Ria haalt haar inspiratie uit de ontwikkeling van mensen. Mensen zien groeien, ‘het heft in eigen handen kunnen nemen’. Autonoom handelen voor ieder mens is volgens Ria voor eenieder mogelijk. Maar niets voor niets…

 

Zij heeft zelf al haar opleidingen part time naast haart werk gedaan en is zelf het voorbeeld dat wanneer je echt iets wilt realiseren dan werken en leren ‘hand in hand’ gaan.

Haar grote kracht is haar verbindend vermogen en haar inclusieve aanpak. Zij is en blijft geïnteresseerd in de omgeving. Ontwikkelingen binnen ons eigen land maar ook de samenwerking binnen de Europese Unie en de positie in de wereldorde. Alles heeft met elkaar te maken. Maar het begint bij dat ene individu.

ZaMens, zakelijk en menselijk, is een concept dat zich langzaam maar zeker heeft ontwikkeld tot een duurzaam flexibele aanvulling op de vaste kern van de opdrachtgevers. Zoals gezegd weet Ria alles aan elkaar te verbinden: familie, werk, ontwikkeling en de echte Europese gedachte. Tenslotte is Nederland maar een postzegel binnen de wereldorde maar in Europa zijn we een medebepalende factor, hoe klein we ook zijn. Laten we daarom op het gebied van flexibele arbeid dan ook het voorbeeld zijn.

Aanbrengbonus

Wanneer onze collega’s een nieuwe collega aanbrengen krijgen zij na 4 weken ervaring/werk door de nieuwe collega een bonus van € 250 netto. Het grote voordeel is dat wanneer zij zelf iemand aanbrengen dat het over het algemeen iemand is waar zij ervaring mee hebben en op de hoogte zijn van het arbeidsethos en de persoonlijkheid. Want er dient samengewerkt te worden, dat is voor onze collega, opdrachtgever als ZaMens een groot voordeel.

Als ZZP'er aan de slag

Start je zoektocht naar werknemers

Start je zoektocht naar een baan

Direct solliciteren